Osteopathie

Osteopathie is een behandelwijze die niet alleen symptomen behandeld, maar tevens probeert de onderliggende klachten op te sporen.
Dit omdat symptomen of klachten zich soms op andere plaatsen voordoen dan waar de oorzaak gelegen is. Dit is meteen één van de belangrijkste principes van de osteopathie, namelijk dat het paardenlichaam in zijn totaliteit moet worden gezien. De osteopathische denkwijze is holistisch, er wordt geen ziekte behandeld maar het zieke paard.

Andere uitgangspunten zijn

Alles in het paardenlichaam is beweeglijk, kan bewegen en moet bewegen. Beweginsverlies ontstaat door oorzaken van buiten af (bv. overbelasting) of door oorzaken van binnen uit (bv. ontstekingen) en kan door de osteopaat hersteld worden. 

Het paard beschikt over een zelfherstellend vermogen. Hierbij speelt de circulatie een zéér belangrijke rol die door de osteopathie beïnvloedt kan worden.

In de osteopathie worden de volgende systemen gebruikt als aangrijpingspunt voor de behandeling:

  1. Pariëtaal systeem (botten, spieren, pezen, wervelkolom en alle gewrichten)
  2. Visceraal systeem (de organen)
  3. Cranio-sacraal systeem* (de schedelbeenderen die via de hersenvliezen en ruggemergvlies zijn verbonden met het heiligbeen)

Ontstaat er een probleem, blessure of stoornis in één van deze systemen, dan zal zich dat voortzetten in de twee andere systemen. Dit gebeurt mechanisch, door de circulatie dan wel door tussenkomst van het zenuwstelsel. De osteopathie probeert dit verloren gegane evenwicht van het paardenlichaam door middel van paardvriendelijke manuele technieken te herstellen.

* Cranio-sacraal systeem, wat is dat?
Net zoals de longen het paardenlichaam voorziet van zuurstof, het hart het bloed rondpompt door het bloedvatenstelsel, ‘pompen’ de hersenen het hersenvocht vanuit de schedel via het ruggenmergkanaal naar het heiligbeen (Cranio-sacraal systeem). Wordt het functioneren van één van deze systemen b.v. door een trauma verstoord dan heeft dat een negatief effect op het normaal functioneren. Bij het Cranio-sacraal systeem heeft dit dus gevolgen voor het normaal functioneren van het zenuwstelsel waarbij de meest uiteenlopende klinische problemen kunnen ontstaan.

Onderzoek
Het onderzoek van het paard verloopt via een vast protocol.

Anamnese
In een vraaggesprek met de eigenaar van het paard zal zoveel mogelijk informatie gegeven worden aan de behandelaar voor wat betreft voorgeschiedenis en relevante omstandigheden van de ziekte, aandoening of probleem van het paard.

Scan
Naast de Inspectie (kijken o.a. naar de houding van het paard) onderwerpen we het paard aan een kortdurend totaal onderzoek, waarvan bijvoorbeeld het neurologisch onderzoek een onderdeel kan zijn, om zoveel mogelijk objectieve informatie te krijgen over de huidige situatie.

Opstellen behandelplan
Naar aanleiding van bovengenoemde informatie wordt een behandelplan opgesteld.

Behandeling
Nadat de behandelaar aan de hand van het onderzoek de verschillende probleemzones heeft bepaald, zal deze overgaan tot de behandeling van het paard. Hierbij worden enkel manuele paardvriendelijke technieken gebruikt.

De behandeling van het paard gebeurt op drie niveaus

  1. Pariëtaal (botten, spieren, pezen, wervelkolom en alle gewrichten) d.m.v. verschillende manipulatie technieken.
  2. Visceraal (organen) d.m.v. viscerale technieken (technieken gericht op inwendige organen).
  3. Cranio-sacraal (schedelbeenderen, ruggemerg en heiligbeen) d.m.v. cranio-sacraaltechnieken (specifieke handgrepen gericht op dit systeem).

Door middel van deze verschillende technieken probeert de behandelaar de beweeglijkheid van de gewrichten en de wervelkolom, de functies van de verschillende organen, de doorbloeding, het hormonale stelsel en het zenuwstelsel te beïnvloeden, je maakt de weg vrij voor herstel. Dit is het zelfherstellend vermogen van het paardenlichaam.

Wanneer een paard pijn heeft in bijvoorbeeld het linker voorbeen zal het proberen dat been te ontlasten, waardoor hij in eerste instantie niet rad is maar tevens zijn houding zal aanpassen, hetgeen kan resulteren in scheefstand van de rug en zodoende een probleem in de rug kan veroorzaken (oorzaak – gevolg). Hierdoor gaat het paard zijn rug ‘vastzetten’. Het paard zal er altijd voor zorgen dat hij zich in zijn houding en/of beweging zo ‘aanpast’, dat hij het minste pijn heeft. Omgekeerd kan natuurlijk ook. Een paard dat door welke oorzaak dan ook scheef staat/loopt kan problemen krijgen van één of meerdere benen. In beide gevallen is het dus van groot belang om niet alleen het ‘gevolg’ te behandelen maar ook de ‘oorzaak’ op te zoeken en zo mogelijk te behandelen.

Door de behandeling wordt een paard ‘gevraagd’ om zich niet langer te compenseren in zijn houding en/of beweging.

Een behandeling vindt plaats in de stal van het te behandelende paard. Dit om ervoor te zorgen dat er een optimaal resultaat wordt behaald met de behandeling. Wanneer een paard in een trailer vervoerd moet worden na een behandeling, kan dit het resultaat van de behandeling negatief beïnvloeden.

De behandelingsduur ligt tussen een half uur en een uur, afhankelijk van het probleem en hoelang het probleem al aanwezig was.

Nazorg
De behandeling maakt als het ware de weg vrij om het paardenlichaam zelf het ‘verloren’ evenwicht weer terug te laten vinden (zelfherstellend vermogen). Het hervinden van dit evenwicht kost tijd. Door het paard te snel weer te berijden of in te spannen zal het lichaam niet in staat zijn zich te herstellen en zal het paard weer terug vallen in hetzelfde probleem als voor de behandeling. Daarom moet er rekening mee worden gehouden dat het paard de eerste paar dagen na de behandeling niet bereden of ingespannen mag worden. Daarna kan weer langzaam opgebouwd worden naar het trainingsniveau van voor de behandeling. Afhankelijk van hoelang het probleem aanwezig was en de ernst van het probleem, zal bekeken moeten worden hoe lang de herstelperiode gaat duren en of er meerdere behandelingen nodig zijn. Uiteraard wordt de nazorg uitgebreid besproken met de eigenaar/berijder van het paard.

Ieder paard is uniek, de nazorg wordt daarom ook afgestemd op elk paard afzonderlijk.