Linda Cruyff Paardenosteopathie   Email: Linda@osteopaard.nl   Telefoon: 06 53228311

Over Osteopaard.nl

 

Osteopathie, Chiropractie, Dry Needling en Sportmassage voor paarden

 

Uw paard verdient de beste zorg!

 

Alle paarden, jong of oud, kunnen iets gaan mankeren waardoor behandeling noodzakelijk is.

Ik nodig u graag uit om te beoordelen of ik daar een rol in kan spelen.

 

Ga naar Paardenosteopathie, Paardenchiropractie, Dry Needling bij paarden, Paardensportmassage of de Waterstapmolen, dan komt u alles te weten over de mogelijkheden.

 

Ik zie uw contact met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Linda

 

Osteopaard.nl is in 2003 begonnen als een klein en effectief werkend paraveterinair samenwerkingsverband tussen Linda Cruyff en Fred van der Putten, gericht op het welzijn van paarden en gezelschapsdieren. Na het overlijden van Fred in 2017 zet Linda Osteopaard.nl voort.

 

Nieuws

 

23-12-2017

Met heel veel verdriet in mijn hart moet ik hier helaas mededelen dat Fred van der Putten op 10 december is overleden. Ik wens zijn vrouw Geeske, hun familie en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit enorme verlies. Fred had een groot hart voor dieren en heeft veel te vroeg moeten stoppen met zijn prachtige werk. Ik zal mijn geweldige collega en vriend gaan missen.

 

Behandelvormen

 

OSTEOPATHIE

Osteopathie is een behandelwijze die niet alleen symptomen behandeld, maar tevens probeert de onderliggende klachten op te sporen.

Ontstaat er een probleem, blessure of stoornis ergens in het paarden lichaam, dan zal zich dat voortzetten naar andere gebieden. (bv. problemen in de hoef kunnen uiteindelijk rugklachten geven; interne klachten kunnen een nadelig effect hebben op het bewegingsapparaat...). Dit gebeurt mechanisch, door de circulatie dan wel door tussenkomst van het zenuwstelsel. De osteopathie probeert dit verloren gegane evenwicht van het paardenlichaam door middel van paardvriendelijke manuele technieken te herstellen en spreekt daarbij het zelfherstellend vermogen van het paardenlichaam aan.

 

CHIROPRACTIE

Chiropractie is een behandelwijze waarbij, net als bij osteopathie, gekeken wordt naar het paardenlichaam als geheel.

Deze holistische benadering wordt gebruikt, omdat symptomen of klachten zich soms op andere plaatsen voordoen dan waar de oorzaak gelegen is. Het richt zich op het lokaliseren en behandelen van blokkades in het bewegingsapparaat. De wervelkolom speelt een centrale rol bij de chiropractische behandeling. Door blokkades (stoornissen in beweeglijkheid) in de wervelkolom wordt de werking van het zenuwstelsel beïnvloedt, waardoor er verschillende klachten kunnen ontstaan. Door middel van manuele technieken wordt de beweeglijkheid hersteld en een eerste aanzet gegeven aan het zenuwstelsel voor herstel. De technieken die gebruikt worden zijn bijv. Manipulaties en mobilisaties.

 

DRY NEEDLING

Dry needling is een snelle en effectieve behandelmethode bij pijnklachten in het houdings- en bewegingsapparaat.

De behandeling kenmerkt zich door het inbrengen van speciale fijne naaldjes op specifieke plaatsen, de zogenaamde triggerpoints of spierknopen, in spierweefsel.

Het beoogde effect van deze behandeling is ontspanning van de betrokken spieren, waardoor de doorbloeding verbetert en pijn wordt verminderd en het een goede aanvulling kan zijn op een osteopathische of chiropractische behandeling.

 

PAARDENSPORTMASSAGE

Sportmassage houdt zich bezig met het optimaliseren van het bewegingsapparaat van het paard.

Daarbij heeft het niet alleen de intentie om pijn te verlichten, maar ook het voorkomen van blessures. Door een sportmassage wordt de bloedcirculatie verbeterd, waardoor meer zuurstof en voedingsstoffen de spieren kunnen bereiken. Dit zorgt ervoor dat het paard sneller herstelt van ziektes en blessures. Daarnaast wordt ook de circulatie van het lymfestelsel gestimuleerd, waardoor afvalstoffen sneller de spieren en het lichaam kunnen verlaten. Dit vermindert spierkrampen die veroorzaakt worden door ‘verzuring’ van de spieren. Paarden die regelmatig een sportmassage ondergaan krijgen meer spieropbouw en een toename van de bewegingsvrijheid. Oftewel een betere algehele conditie.

 

SOLARIUM

Het solarium bestaat uit geventileerde infrarood lampen die in 2 rijen aan het plafond zijn opgehangen waaronder het paard kan staan.

De lampen verwarmen de huid en de oppervlakkige spieren van de rug waardoor de circulatie wordt aangezet en afvalstoffen die door het werk zijn ontstaan sneller worden afgevoerd.

Het paard ervaart de warme infrarood lampen als zeer aangenaam en ontspannend en daardoor is het een uitstekende applicatie om dit na het werk toe te passen.

 

Voor uitgebreide informatie zie Hoofdmenu.

En voor de website van Sportstal ‘Het Podium’ zie: www.sportstalhetpodium.nl

 

Paarden osteopathie

 

Osteopathie is een behandelwijze die niet alleen symptomen behandeld, maar tevens probeert de onderliggende klachten op te sporen.

 

Dit omdat symptomen of klachten zich soms op andere plaatsen voordoen dan waar de oorzaak gelegen is. Dit is meteen één van de belangrijkste principes van de osteopathie, namelijk dat het paardenlichaam in zijn totaliteit moet worden gezien. De osteopathische denkwijze is holistisch, er wordt geen ziekte behandeld maar het zieke paard.

 

Andere uitgangspunten zijn

- Alles in het paardenlichaam is beweeglijk, kan bewegen en moet bewegen.

Bewegingsverlies ontstaat door oorzaken van buiten af (bv. overbelasting) of door oorzaken van binnen uit (bv. ontstekingen) en kan door de osteopaat hersteld worden.

- Het paard beschikt over een zelfherstellend vermogen.

Hierbij speelt de circulatie een zéér belangrijke rol die door de osteopathie beïnvloedt kan worden.

 

In de osteopathie worden de volgende systemen gebruikt als aangrijpingspunt voor de behandeling:

 

1 Pariëtaal systeem (botten, spieren, pezen, wervelkolom en alle gewrichten)

2 Visceraal systeem (de organen)

3 Cranio-sacraal systeem* (de schedelbeenderen die via de hersenvliezen en ruggemergvlies zijn verbonden met het heiligbeen)

 

Ontstaat er een probleem, blessure of stoornis in één van deze systemen, dan zal zich dat voortzetten in de twee andere systemen. Dit gebeurt mechanisch, door de circulatie dan wel door tussenkomst van het zenuwstelsel. De osteopathie probeert dit verloren gegane evenwicht van het paardenlichaam door middel van paardvriendelijke manuele technieken te herstellen.

 

* Cranio-sacraal systeem, wat is dat?

 

Net zoals de longen het paardenlichaam voorziet van zuurstof, het hart het bloed rondpompt door het bloedvatenstelsel, 'pompen' de hersenen het hersenvocht vanuit de schedel via het ruggenmergkanaal naar het heiligbeen (Cranio-sacraal systeem). Wordt het functioneren van één van deze systemen b.v. door een trauma verstoord dan heeft dat een negatief effect op het normaal functioneren. Bij het Cranio-sacraal systeem heeft dit dus gevolgen voor het normaal functioneren van het zenuwstelsel waarbij de meest uiteenlopende klinische problemen kunnen ontstaan.

 

Onderzoek

 

Het onderzoek van het paard verloopt via een vast protocol.

 

Anamnese

In een vraaggesprek met de eigenaar van het paard zal zoveel mogelijk informatie gegeven worden aan de behandelaar voor wat betreft voorgeschiedenis en relevante omstandigheden van de ziekte, aandoening of probleem van het paard.

 

Scan

Naast de Inspectie (kijken o.a. naar de houding van het paard) onderwerpen we het paard aan een kortdurend totaal onderzoek, waarvan bijvoorbeeld het neurologisch onderzoek een onderdeel kan zijn, om zoveel mogelijk objectieve informatie te krijgen over de huidige situatie.

 

Opstellen behandelplan

Naar aanleiding van bovengenoemde informatie wordt een behandelplan opgesteld.

 

Behandeling

 

Nadat de behandelaar aan de hand van het onderzoek de verschillende probleemzones heeft bepaald, zal deze overgaan tot de behandeling van het paard. Hierbij worden enkel manuele paardvriendelijke technieken gebruikt.

 

De behandeling van het paard gebeurt op drie niveaus

1. Pariëtaal (botten, spieren, pezen, wervelkolom en alle gewrichten) d.m.v. verschillende manipulatie technieken.

2. Visceraal (organen) d.m.v. viscerale technieken (technieken gericht op inwendige organen).

3. Cranio-sacraal (schedelbeenderen, ruggemerg en heiligbeen) d.m.v. cranio-sacraaltechnieken (specifieke handgrepen gericht op dit systeem).

 

Door middel van deze verschillende technieken probeert de behandelaar de beweeglijkheid van de gewrichten en de wervelkolom, de functies van de verschillende organen, de doorbloeding, het hormonale stelsel en het zenuwstelsel te beïnvloeden, je maakt de weg vrij voor herstel. Dit is het zelfherstellend vermogen van het paardenlichaam.

 

Wanneer een paard pijn heeft in bijvoorbeeld het linker voorbeen zal het proberen dat been te ontlasten, waardoor hij in eerste instantie niet rad is maar tevens zijn houding zal aanpassen, hetgeen kan resulteren in scheefstand van de rug en zodoende een probleem in de rug kan veroorzaken (oorzaak - gevolg). Hierdoor gaat het paard zijn rug ‘vastzetten’. Het paard zal er altijd voor zorgen dat hij zich in zijn houding en/of beweging zo 'aanpast', dat hij het minste pijn heeft. Omgekeerd kan natuurlijk ook. Een paard dat door welke oorzaak dan ook scheef staat/loopt kan problemen krijgen van één of meerdere benen. In beide gevallen is het dus van groot belang om niet alleen het 'gevolg' te behandelen maar ook de 'oorzaak' op te zoeken en zo mogelijk te behandelen.

Door de behandeling wordt een paard ‘gevraagd’ om zich niet langer te compenseren in zijn houding en/of beweging.

 

Een behandeling vindt plaats in de stal van het te behandelende paard. Dit om ervoor te zorgen dat er een optimaal resultaat wordt behaald met de behandeling. Wanneer een paard in een trailer vervoerd moet worden na een behandeling, kan dit het resultaat van de behandeling negatief beïnvloeden.

 

De behandelingsduur ligt tussen een half uur en een uur, afhankelijk van het probleem en hoelang het probleem al aanwezig was.

 

Nazorg

 

De behandeling maakt als het ware de weg vrij om het paardenlichaam zelf het ‘verloren’ evenwicht weer terug te laten vinden (zelfherstellend vermogen). Het hervinden van dit evenwicht kost tijd. Door het paard te snel weer te berijden of in te spannen zal het lichaam niet in staat zijn zich te herstellen en zal het paard weer terug vallen in hetzelfde probleem als voor de behandeling. Daarom moet er rekening mee worden gehouden dat het paard de eerste paar dagen na de behandeling niet bereden of ingespannen mag worden. Daarna kan weer langzaam opgebouwd worden naar het trainingsniveau van voor de behandeling. Afhankelijk van hoelang het probleem aanwezig was en de ernst van het probleem, zal bekeken moeten worden hoe lang de herstelperiode gaat duren en of er meerdere behandelingen nodig zijn. Uiteraard wordt de nazorg uitgebreid besproken met de eigenaar/berijder van het paard.

 

Ieder paard is uniek, de nazorg wordt daarom ook afgestemd op elk paard afzonderlijk.

 

Foto's

 

Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van osteopatische technieken die vaak worden toegepast.

Huidtest

Het nader bepalen van de exacte plaats(en) van mogelijke wervelblokkades.

Wervel manipulatie

Het mobiliseren van twee wervels ten opzichte van elkaar bij een wervelblokkade.

Mobilisatie halswervelkolom

Bepalen van de beweeglijkheid van de zeven halswervels ten opzichte van elkaar.

Voorbeen stretch

Oprekken voorbeenspieren.

Manipulatie haakbeentje

Losmaken van het haakbeentje (os Pisiforme).

Mobilisatie sprong

Mobilisatie test Spronggewricht. Testen beweeglijkheid van het Spronggewricht.

Achterbeen stretch

Oprekken achterbeenspieren (met name de spieren aan de achterkant van het been).

Cranio sacrale techniek

Beïnvloeden hersenstructuren door middel van de schedelbeenderen.

Manipulatie Sesambeentje

Manipulatie Sesambeentjes. Losmaken van de Sesambeentjes.

Viscerale techniek

Viscerale techniek. Het beïnvloeden van inwendige organen.

Paarden chiropractie

 

Chiropractie is een behandelwijze waarbij, net als bij osteopathie, gekeken wordt naar het paardenlichaam als geheel. Deze holistische benadering wordt gebruikt, omdat symptomen of klachten zich soms op andere plaatsen voordoen dan waar de oorzaak gelegen is. Het richt zich op het lokaliseren en behandelen van blokkades in het bewegingsapparaat. De wervelkolom speelt een centrale rol bij de chiropractische behandeling. Door blokkades (stoornissen in beweeglijkheid) in de wervelkolom wordt de werking van het zenuwstelsel beïnvloedt, waardoor er verschillende klachten kunnen ontstaan. Door middel van manuele technieken wordt de beweeglijkheid hersteld en een eerste aanzet gegeven aan het zenuwstelsel voor herstel. De technieken die gebruikt worden zijn bijv. Manipulaties en mobilisaties.

 

Chiropractie is bedoeld als een aanvullende therapie om naast de reguliere geneeskunde en diagnostiek te gebruiken.

 

Het doel van een chiropractische behandeling is

-       Verminderen van pijn

-       Verminderen van spierspanningen of spierspasmen

-       Optimaliseren van de beweeglijkheid en symmetrie van de wervelkolom

-       Voorkomen van blessures (dus ook voordat u problemen krijgt!

 

Verschijnselen waarbij een chiropractische behandeling uitkomst kan bieden.

 

Uiterlijk en gedrag van uw paard

-          Abnormale houding of stand

-          Spierafname of spieratrofie (lokaal of algemeen)

-          Gedragsveranderingen

-          Pijn of irritatie bij het poetsen

-          Pijn of irritatie bij het aansingelen of opzadelen

 

Rijden en bewegen

-          Minder presteren tijdens werk

-          Rugproblemen

-          Vluchten of staken

-          Niet meer willen werken

-          Problemen in de aanleuning

-          Wegdrukken van de rug en tegen de hand komen

-          Scheef houden van hoofd of staart

-          Hoofdschudden

-          Problemen met de wendingen of (lengte-)buiging

-          Struikelen of slepen met de achterbenen, gebrek aan impuls

-          Verkorte pas naar voren/achteren

-          Kreupelheid aan 1 of meerdere benen.

-          Problemen met achterwaarts gaan

-          Problemen met galop(wissels) en zijgangen

 

Preventie en diagnostiek

Naast het oplossen van bestaande problemen kan chiropractie ook worden ingezet ter preventie van problemen en blessures. Kleine afwijkingen in de beweeglijkheid van gewrichten kunnen immers het begin zijn van grotere problemen. Het vroegtijdig diagnosticeren en behandelen van afwijkingen is dus belangrijk. Een chiropractisch onderzoek kan tevens duidelijkheid geven over de belastbaarheid van een paard of de voortzetting van een trainingsschema. Ook bij zadelproblemen kan een chiropractisch onderzoek bijdragen. Wanneer een merrie drachtig is, kunnen niet alle manipulaties worden verricht. Geef het aan wanneer uw merrie drachtig is!

 

Voorbeelden van acute of traumatische oorzaken

-       Achterover vallen

-       Vallen in de trailer of vallen voor of na de sprong

-       Moeizame bevalling

-       Vastliggen in de stal

 

Voorbeelden van chronische oorzaken

-       Te weinig (vrije) beweging

-       Ongunstige bouw of ongunstige conformatie (b.v. lange rug, steile achterbenen)

-       Een slecht passend zadel, tuig of bit

-       Verkeerd bekappen of beslaan

-       Ongelijke voeten

-       Chronische kreupelheid

-       Scheefheid (niet recht-gericht paard)

-       Verkeerde trainingsmethoden of overtraining

-       Slechte algemene gezondheid en slechte weerstand

-       Een slecht gebit

-       Compensatie

 

Onderzoek

 

Het onderzoek van het paard verloopt via een vast protocol.

 

Anamnese

In een vraaggesprek met de eigenaar van het paard zal zoveel mogelijk informatie gegeven worden aan de behandelaar voor wat betreft voorgeschiedenis en relevante omstandigheden van de ziekte, aandoening of probleem van het paard.

 

Scan

In eerste instantie wordt gekeken naar de houding van het paard in stand. Daarna kan een bewegingsonderzoek gedaan worden (als de situatie dat toelaat) om meer inzicht te krijgen in de beweeglijkheid van de wervelkolom en belasting van de benen. Na deze inspectie onderwerpen we het paard aan een kortdurend onderzoek, waarbij pijn, beweeglijkheid en spierspanning belangrijke aandachtspunten zijn. Ook een neurologisch onderzoek kan belangrijk zijn, om zoveel mogelijk objectieve informatie te krijgen over de huidige situatie.

 

Opstellen behandelplan

Naar aanleiding van bovengenoemde informatie wordt een behandelplan opgesteld.

 

Behandeling

 

Nadat de behandelaar aan de hand van het onderzoek de verschillende probleemzones heeft bepaald, zal deze overgaan tot de behandeling van het paard. Hierbij worden enkel manuele paard vriendelijke technieken gebruikt. Om de ROM (Range Of Motion) van een gewricht te verbeteren, worden dan mobilisatie technieken of manipulaties gedaan. Daar waar een blokkade zit, wordt met de handen druk uitgeoefend en een snelle manipulatie (ook wel High Velocity Thrust) gedaan. Een manipulatie vindt altijd plaats binnen de normale grenzen van het gewricht en zo dicht mogelijk bij de te beïnvloeden wervels. Er wordt geen gebruik gemaakt van hamers en de paarden worden niet verdoofd.

 

Chiropractische manipulaties hebben ten minste de volgende therapeutische effecten

 

- Mechanische effecten (beïnvloeding van de bindweefselstructuren): Verbetering van de flexibiliteit en functie van gewrichten

 

- Neurologische effecten (beïnvloeding van mechano- en neuroreceptoren): Pijnvermindering, spierontspanning en verbetering van de flexibiliteit

 

Door de behandeling wordt een paard gevraagd om zich niet langer te compenseren in zijn houding en/of beweging. Misschien wel de meest belangrijke vorm van chronische overbelasting is die welke ontstaat wanneer het lichaam moet compenseren voor het niet optimaal functioneren van de wervelkolom. Hierdoor zal er  een grotere en abnormale belasting ontstaan in alle delen van het bewegingsapparaat. Door deze overbelasting kunnen blessures ontstaan. Indien het biomechanisch functioneren van het bewegingsstelsel niet verbeterd wordt, zullen blessures, ondanks langdurig revalideren, niet blijvend kunnen genezen of steeds weer terugkomen.

 

Een behandeling vindt plaats in de stal van het te behandelende paard. Dit om ervoor te zorgen dat er een optimaal resultaat wordt behaald met de behandeling. Wanneer een paard in een trailer vervoerd moet worden na een behandeling, kan dit het resultaat van de behandeling negatief beïnvloeden.

 

De behandelingsduur ligt tussen een half uur en een uur, afhankelijk van het probleem en hoelang het probleem al aanwezig was.

 

Nazorg

 

De behandeling maakt als het ware de weg vrij om het paardenlichaam zelf het verloren evenwicht weer terug te laten vinden (zelfherstellend vermogen). Het hervinden van dit evenwicht kost tijd. Door het paard te snel weer te berijden of in te spannen zal het lichaam niet in staat zijn zich te herstellen en zal het paard weer terug vallen in hetzelfde probleem als voor de behandeling. Daarom moet er rekening mee worden gehouden dat het paard de eerste week na de behandeling niet bereden of ingespannen mag worden. Dit betekent absoluut niet dat het paard stalrust moet krijgen! Het beste is om het paard vrije beweging in de paddock of wei te geven. Indien vrije beweging niet mogelijk is, kunt u het paard longeren of wandelen aan de hand. Gebruik hierbij de eerste dagen geen hulpteugels. Het kan zijn dat uw paard een andere manier van lopen ontwikkelt en het zal voor u de eerste keren met rijden anders aan kunnen voelen dan normaal. Het is belangrijk dat u de eerste dagen het werk voor uw paard simpel houdt. Dat wil zeggen dat u lange lijnen en grote voltes rijdt en bijvoorbeeld geen zijgangen of oefeningen waarbij een grote mate van verzameling en oprichting nodig is. Geef uw paard de tijd om te wennen en doe geen oefeningen waar het grote moeite mee heeft. Daarna kan weer langzaam opgebouwd worden naar het trainingsniveau van voor de behandeling.Uiteraard wordt de nazorg uitgebreid besproken met de eigenaar/berijder van het paard. Ieder paard is uniek, de nazorg wordt daarom ook afgestemd op het paard.

 

Het aantal behandeling dat nodig is om een (bewegings)probleem op te lossen is erg afhankelijk van het type probleem, hoelang dat probleem al bestaat, de uitgebreidheid van het probleem en de reactie van het paard op de behandeling. Na de eerste behandeling wordt er door de behandelaar een inschatting gemaakt of meerdere behandelingen nodig zijn. Kleine, kort bestaande, problemen kunnen na 1 behandeling opgelost zijn. Meestal zijn echter meerdere behandelingen noodzakelijk. Het effect van een behandeling is soms pas na 2 of meerdere weken goed te beoordelen. Indien er na 2-3 behandelingen onvoldoende verbetering optreedt kan het aan te bevelen zijn om naar een specialistische kliniek te gaan voor nader onderzoek.

 

Benadrukt moet worden dat voor het voorkomen of herstellen van problemen, veel aspecten van belang zijn. Zowel de algemene gezondheid als het welzijn van het paard en de daarbij behorende managementfactoren (voeding, huisvesting, vrije beweging), de training, het zadel, de ruiter en eventueel hoefbeslag kunnen in positieve, maar ook in negatieve, zin bijdragen aan het herstel van het paard.

Dry-needling voor paarden

 

Dry needling is een snelle en effectieve behandelmethode bij pijnklachten in het houdings- en bewegingsapparaat. De behandeling kenmerkt zich door het inbrengen van speciale fijne naaldjes op specifieke plaatsen, de zogenaamde triggerpoints of spierknopen, in spierweefsel.

 

Een triggerpoint kun je vergelijken met een pijnlijke knoop in een toch al verkrampte spier. Als je op zo’n pijnlijke spierknoop drukt, kan die vaak een pijnlijke uitstraling geven in het lichaam. Zo kan een pijnlijke spier in de rug uitstraling naar het been veroorzaken. Deze pijn pakken we aan door het triggerpoint te behandelen.

 

Door het aanprikken van zo’n triggerpoint ontstaat een reflex, een korte aanspanning, gevolgd door een directe en langdurige ontspanning van de spier. Na de behandeling kan de spier weer ontspannen, maar ook weer een gezonde aanspanning leveren. De dry needling behandeling leidt vaak tot een directe pijnvermindering. De spierspanning neemt voelbaar af en de beweeglijkheid neemt toe. Bovendien is de doorbloeding van de spier aanzienlijk verbeterd.

 

Niet hetzelfde als acupunctuur

Dry needling is niet hetzelfde als acupunctuur. Bij acupunctuur worden vaak oppervlakkig meerdere naalden in het lichaam gezet, die daar enige tijd blijven zitten en invloed hebben op de energie in het lichaam.

 

Bij dry needling wordt één naald gebruikt, waarmee kortdurend in de spier wordt geprikkeld. Dry needling werkt op specifieke punten (de triggerpoints of spierknopen) en is geen “energie”-behandeling.

 

Dry-needling wordt gebruikt als aanvulling op een osteopathie of chiropractie behandeling, waardoor een optimaal resultaat kan worden verkregen.

Paardensport massage

 

Sportmassage houdt zich bezig met het optimaliseren van het bewegingsapparaat van het paard.

Daarbij heeft het niet alleen de intentie om pijn te verlichten, maar ook het voorkomen van blessures. Door een sportmassage wordt de bloedcirculatie verbeterd, waardoor meer zuurstof en voedingsstoffen de spieren kunnen bereiken. Dit zorgt ervoor dat het paard sneller herstelt van ziektes en blessures. Daarnaast wordt ook de circulatie van het lymfestelsel gestimuleerd, waardoor afvalstoffen sneller de spieren en het lichaam kunnen verlaten. Dit vermindert spierkrampen die veroorzaakt worden door ‘verzuring’ van de spieren. Paarden die regelmatig een sportmassage ondergaan krijgen meer spieropbouw en een toename van de bewegingsvrijheid. Oftewel een betere algehele conditie.

 

Pré-wedstrijd Sportmassage

Voor een wedstrijd kan een sportmassage de spieren alvast voorbereiden op de arbeid die komen gaat. Het zorgt voor het verwarmen, los maken en conditioneren van de spieren en mobilisatie van de gewrichten. Het paard is hierdoor eerder in staat om arbeid te verrichten en is minder blessuregevoelig. Deze vorm van massage is bedoelt voor paarden die bekend zijn met het krijgen van een sportmassage.

 

Post-wedstrijd Sportmassage

Bij een zware wedstrijd (of training) kunnen spieren gaan verzuren, waardoor afvalstoffen in de spieren achterblijven. Dit kan resulteren in het verstijven van spieren en het ontwikkelen van spierpijn. Door na zware arbeid een sportmassage toe te passen, kun je dit voorkomen. Door de verbeterde bloed- en lymfecirculatie herstellen spieren sneller, waardoor blessures weer voorkomen kunnen worden.

 

Sportmassage voor paarden is een welkome aanvulling in de training en onderhoud van het paard voor het conditioneren van de spieren, blessure preventie en ontspanning van het paard. Sportmassage voor paarden is nooit de vervanging van de zorg van een dierenarts

 

Onderzoek

 

Overweging

 

In principe kan ieder paard worden gemasseerd, de uitzonderingen hierop zijn:

- Wanneer een paard koorts heeft

- Wanneer een paard kanker heeft

- Wanneer een paard in shock is

 

Behandeling

 

Tijdens de behandeling worden verschillende hands-on technieken gebruikt. De technieken hebben als doel de probleemgebieden in verschillende spieren en spiergroepen te lokaliseren en te behandelen door het toepassen van directe druk op verschillende drukpunten. Het paard wordt eerst geheel aan één kant behandelt en daarna aan de andere zijde. Alle spiergroepen worden overlopen, ook als er geen problemen gelokaliseerd worden. De behandeling zal over die groepen alleen sneller gaan.

Een sportmassage duurt gemiddeld één uur (een eerste behandeling kan iets langer duren).

Nadat een paard gemasseerd is, is het van belang dat de eigenaar 5-10 minuten met zijn/haar paard aan de hand gaat stappen. Dit om de circulatie extra aan te zetten tot het afvoeren van afvalstoffen die vrijkomen uit de spieren (door de behandeling).

 

Nazorg

 

In pricipe is het niet verstandig om een paard na een eerste behandeling meteen te gaan rijden. Geef het paard de gelegenheid aan de veranderingen van zijn lichaam te wennen en begin pas twee dagen na de behandeling met rijden. De massagetherapeut kan daarbij aangeven of er extra aandacht nodig is in de training wat betreft de probleemgebieden van het paard. Als een paard gewend is aan het ondergaan van een sportmassage, kan het paard na de massage direct getraind worden (zie pré-wedstrijd Sportmassage).

Door je paard regelmatig te laten masseren zorg je ervoor dat zijn algehele conditie verbeterd (meer kracht en souplesse), waardoor het paard zich mentaal sterker voelt en meer vertrouwen en werklust krijgt.

Paarden spetteren in Starnmeer!

 

Op Sportstal ‘Het Podium’ in Starnmeer kunnen paarden vanaf juli 2016 terecht voor een of meerdere sessie(s) in de Waterstapmolen. Deze molen wordt gebruikt om zowel gezonde (sport)paarden als revalidatiepaarden hun lichaam optimaal te laten gebruiken. Het lopen door het water zorgt er onder andere voor dat de paarden hun benen hoger optillen en hun rug beter gebruiken. En daarnaast vinden de meeste paarden het gespetter in het water hartstikke leuk!

Laurien van der Meer (grand-prix amazone) en Roy Kullick hebben eind 2015 samen Sportstal ‘Het Podium’ opgericht. Op dit gezellige en moderne bedrijf met een scala aan faciliteiten, kun je terecht voor stalling, instructie en training van je paard.

 

Linda Cruyff van Paardenbehandelpraktijk Osteopaard.nl gaat op deze locatie haar verschillende vormen van manueel therapie voor paarden gebruiken om paarden van bijvoorbeeld hun rugklachten af te helpen. Het gebruik van de waterstapmolen, als aanvulling op een manuele behandeling, is zeker een aanwinst voor deze paarden, maar is ook voor (sport)paarden zonder lichamelijke problemen een hele fijne manier om te trainen. Wanneer een paard lekker in zijn vel zit kun je als ruiter optimaal genieten van je paard.

Door deze unieke samenwerking, kunnen we complete pakketten aanbieden, waarbij de paarden niet alleen een manueel therapie behandeling krijgen i.c.m. de waterstapmolen, maar waarbij ook volledige verzorging en eventueel trainen van je paard mogelijk is.

Voor meer informatie over Sportstal ‘Het Podium’ en alle faciliteiten, kunt u kijken op www.sportstalhetpodium.nl. Meer informatie over de verschillende behandelmethoden en het gebruik van de waterstapmolen, kunt u vinden op osteopaard.nl onder het kopje 'Paardenbehandelpraktijk'.

 

De Waterstapmolen

 

Het trainen van het gezonde (sport)paard en het revalidatiepaard in de

Waterstapmolen.

 

 

De Waterstapmolen wordt bij het gezonde paard dan wel bij  het revalidatiepaard ingezet om meer beweeglijkheid in de gewrichten van benen en rug te krijgen, meer spierkracht te ontwikkelen van de houdings en bewegingsmusculatuur en om balans en coördinatie te trainen.

Er wordt gebruik gemaakt van de natuurlijke eigenschappen van water zoals opwaartse druk, temperatuur en weerstand.

 

Verbeteren mobiliteit gewricht

Het is goed zichtbaar wat de werking van de Waterstapmolen is op de beweeglijkheid van zowel de benen als de wervelkolom. De bewegingsuitslag van de gewrichten van de benen wordt al groter vanaf water op kroonrand-hoogte. Ook het kantelen van het bekken en de zijwaartse bewegingen van de gehele wervelkolom is duidelijk groter bij water op deze hoogte hetgeen leidt tot optimaal ruggebruik.

 

Verbeteren balans en coördinatie

De Waterstapmolen ‘prikkelt’ de terugkoppeling van het zenuwstelsel onder andere via de sensatie van het water. Hierdoor stimuleer je de zintuigcellen, die registreren waar een lichaamsdeel zich in de ruimte bevindt maar tevens ook de bewegingen controleert. Door dit systeem te trainen, verbeter je onder andere balans en coördinatie van het paard.

 

Verbeteren kracht

Bij bewegen door het water is meer spierkracht nodig dan op het ‘droge’ (ren maar eens hard in een zwembad). Om de stabiliteit te bewaren tijdens het lopen spant het paard in water zijn stabiliteitsspieren in rug en buik aan waardoor deze op termijn sterker worden. Spierkracht, en met name stabiliteit is van groot belang bij het uitvoeren van de door ons aan het paard opgelegde oefeningen..

In de Waterstapmolen wordt de belasting van gewrichten en pezen door de opwaartse druk verminderd. Op deze manier is spierkracht optimaal te trainen, zonder overbelastings risico’s.

Daarnaast kan je gebruik maken van de opwaartse druk van het water bij peesproblemen indien het aangedane been nog niet volledig belast mag worden (hier over later meer)

 

Verbeteren Conditie

Hoewel de conditie bij gezonde paarden niet optimaal getraind wordt, hebben paarden met een minder goede conditie zeker baat bij deze verantwoorde training in de Waterstapmolen.

 

Temperatuur

Wij maken gebruik van langzaam stromend koud water, gezuiverd door middel van een biologisch filter, een UV-lamp en Ozon-filter.

Het koude water zorgt direct voor koeling van de pezen en banden van de benen en vermindert eventuele zwellingen.

 

Filosofie

Wij zetten de Waterstapmolen in bij gezonde (sport)paarden en bij paarden met rug gerelateerde klachten.

Denk hierbij aan:

 

- Verzet tijdens training of wedstrijd

- Aanhoudende stijfheid, een pijnlijke en/of weggedrukte rug

- Takt fouten in één of meerdere gangen

- Problemen bij de verzameling of met de buiging

- Weigeren of wegvluchten na de sprong

- Problemen met de hengstigheid of niet goed functionerende organen

- Stalondeugden, singeldwang, emotionele of sociale problemen

 

Nadat we het paard manueel therapeutisch hebben behandeld maken we gebruik van de eigenschappen van de Waterstapmolen om de verworven beweeglijkheid te optimaliseren. Dit doen we met water wat net iets boven de kroonrand staat, waardoor het paard uitgenodigd wordt om als het ware ‘over het water heen te stappen’.

Op deze manier tilt het paard zijn benen hoger op, waardoor het bekken naar achteren kantelt en er lengte wordt gemaakt in de bovenlijn. Dit is wat we graag willen zien: een paard dat door de kanteling van het bekken onder andere middels de buikspieren en verlenging van de rug- en halsspieren in staat is zijn achterbenen goed onder de massa te zetten en met juist ruggebruik beweegt.

Daarnaast  gebruiken we de Waterstapmolen om met name de buikspieren te trainen.

Net zoals bij mensen kunnen slappe buikspieren leiden tot rugklachten omdat deze spiergroepen doorgaans niet sterk genoeg zijn om weerstand te bieden aan de zwaartekracht.

Hoe slapper de buikspieren, hoe holler de rug en daardoor meer kwetsbaar, zeker als wij er dan ook nog op gaan zitten.

Het is dus bijna voor ieder paard van essentieel belang om de buikspieren optimaal te trainen, waarbij je in het water een goede aanzet kan geven om later op het ‘droge’ met gerichte oefeningen verder te gaan.

Dit is de manier om een stevig beschermend spiercorset (buik- en rugspieren) rond de wervelkolom te maken hetgeen preventief werkt voor wat betreft het ontstaan van rugproblemen.

 

Sportstal Het Podium en

Paardenbehandelpraktijk Osteopaard.nl

 

Vanaf juli 2016 starten we ons samenwerkingsverband in het kader van het behandelen van Revalidatiepaarden en gezonde (Sport)paarden op Sportstal Het Podium te Starnmeer.

Ons voorlopige behandelpakket bestaan uit:

 

REVALIDATIEPAARDEN*

 1. Losse behandeling. Een Osteopathie/Chiropractie/Fysiotherapie behandeling in combinatie met een hydrotherapie     sessie in de Waterstapmolen (WSM).
 2. Combinatie behandeling. Een Osteopathie/Chiropractie/Fysiotherapie behandeling in combinatie met een serie (5 of 10, 1 of 2 x per week) hydrotherapie sessies in de Waterstapmolen. Aan het einde van deze Combinatie behandeling is er een evaluatie moment met de behandelend therapeut.
 3. Week behandeling van maandag t/m zaterdag. Een Osteopathie/Chiropractie/Fysiotherapie behandeling en 6 dagen een hydrotherapie sessie in de Waterstapmolen zonodig aangevuld met andere behandelvormen en/of africhting inclusief stalling en volledige verzorging van uw paard. Aan het einde van deze Week behandeling is er een evaluatie moment met de behandelend therapeut.

 

(SPORT)PAARDEN**

 1. Losse behandeling. Intake door de fysiotherapeut/manueel therapeut in combinatie met een hydrotherapie sessie in de Waterstapmolen.
 2. Combinatie behandeling. Intake door de fysiotherapeut/manueel therapeut in combinatie met een serie (5 of 10, 1 of 2 x per week) hydrotherapie sessies in de Waterstapmolen.
 3. Week behandeling van maandag t/m zaterdag. Intake door de fysiotherapeut/manueeltherapeut en 6 dagen een hydrotherapie sessie in de Waterstapmolen en indien gewenst africhting inclusief stalling en volledige verzorging van uw paard.

 

Onze behandelvormen zijn:

Osteopathie; Chiropractie; Paardensportmassage; Dry Needling; Hydrotherapie in de Waterstapmolen; Solarium; Africhting paard.

Afwijkende periodes, behandel vormen en of behandel frequenties in overleg.

Binnenkort informatie over alle trainingsmogelijkheden voor ruiter/amazone zoals

Flexchair-Oefentherapie; Ruiterfitness; Personal Training.

 

Ga naar www.sportstalhetpodium.nl of www.osteopaard.nl voor uitgebreide informatie over al onze mogelijkheden of neem contact op met:

 

- Laurien van der Meer, eigenaar Sportstal Het Podium en instructrice; 0653846961

- Roy Kullick, eigenaar Sportstal Het Podium, manager en Pers.Trainer; 0612248085

- Linda Cruyff, Chiropractor voor paarden en Paardenosteopaat; 0653228311

 

*   Onder REVALIDATIEPAARDEN verstaan wij paarden die op basis van

     rugproblematiek een afwijkend lichamelijk en/of mentaal gedrag laten zien.

** Onder (SPORT)PAARDEN verstaan we gezonde paarden die dan wel in de sport

     worden uitgebracht of recreatief gebruikt worden.

 

TARIEVEN per 1 augustus 2016

 

BEHANDELPAKKET

 

REVALIDATIEPAARDEN

 • Manuele therapie + sessie Waterstapmolen: € 120,00

 

SPORTPAARDEN/RECREATIEPAARDEN

 • Check-up + sessie Waterstapmolen: € 70,00

 

WATERSTAPMOLEN

 • Losse sessie: € 35,00
 • Serie van 5 sessies: € 160,00
 • Serie van 10 sessies: € 300,00

 

BEHANDELINGEN PER KEER

 • Manuele behandeling: € 85,00
 • Paardensportmassage: € 50,00
 • Dry needling: € 60,00
 • Solarium: € 5,00

 

Stalling/Training

 • Stalling/verzorging per dag: € 20,00
 • Stalling/verzorging per week: € 130,00
 • Stapmolen per keer: € 5,00
 • Stapmolen per week: € 25,00
 • Longeren per keer: € 25,00
 • Longeren per week: € 100,00
 • Stappen aan de hand per 15 min: € 7,50
 • Rijden paard 30 minuten: € 40,00
 • Rijden paard 45 minuten: € 50,00

 

Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW

U dient voorafgaande aan of direct na de behandeling/opname cash of per pin te betalen.

Veelgestelde vragen

 

Wanneer komt een paard in aanmerking voor een osteopathische behandeling?

Problemen die opgelost kunnen worden middels een osteopathische behandeling kunnen zich op vele manieren uiten. Alle symptomen die erop lijken te duiden dat een paard last heeft van zijn rug of spieren zijn doorgaans een goede aanwijzing dat een osteopathishe behandeling hulp kan bieden. Problemen met de organen kunnen lastiger te herkennen zijn. In geval van twijfel kunt u altijd een email sturen om Linda of Fred het probleem te laten beoordelen.

 

Indicaties:

- Verzet tijdens training of wedstrijd

- Aanhoudende stijfheid, een pijnlijke en/of weggedrukte rug

- Takt fouten in één of meerdere gangen

- Problemen bij de verzameling of met de buiging

- Weigeren of wegvluchten na de sprong

- Problemen met de hengstigheid of niet goed functionerende organen

- Stalondeugden, singeldwang, emotionele of sociale problemen

 

Is het zinvol om een paard preventief te laten behandelen?

Het komt regelmatig voor dat we tijdens het onderzoek van een paard 'tegen blokkades aanlopen'  zonder dat de ruiter dit tijdens het werk heeft opgemerkt. Pas later zou dit daadwerkelijk problemen kunnen gaan geven. Om dus erger te voorkomen lijkt het niet onverstandig om je paard bijvoorbeeld één keer per jaar na te laten nakijken om op die manier problemen voor te zijn.

 

Wat voor informatie heeft Linda nodig om te kunnen bepalen of een paard al dan niet baat kan hebben bij een behandeling?

Doorgaans is een korte beschrijving van wat u ziet of voelt bij een paard voldoende. Het is lastig om te bepalen of een paard baat heeft bij een behandeling zonder het dier gezien te hebben, een beschrijving van de eigenaar is dan altijd van grote waarde.

 

Wat is het werkgebied van Linda?

Linda is woonachtig in Noord-Holland. Het leeuwendeel van de behandelingen vindt dan ook plaats in deze provincie. Zij is natuurlijk ook bereid om paarden te behandelen die wat verder uit de buurt wonen, en hanteert hierbij een straal van ongeveer 100 kilometer als werkgebied.

 

Mag ik mijn paard berijden voor de behandeling?

Het paard mag voor de behandeling niet warm en/of bezweet zijn. Dit maakt het lastiger om een juiste diagnose te stellen, omdat eventuele probleemzones moeilijker te herkennen zijn vanwege de verhoogde doorbloeding en temperatuur van het paardenlichaam. Het wordt daarom ook sterk afgeraden om uw paard voor een behandeling aan het werk te zetten.

Anatomie paard

 

Het paarden skelet

1) Schedel

2) 1e halswervel

3) 1e borstwervel

4) 1e lendenwervel

5) Heiligbeen

6) Bekken

7) Staartwervels

8) Heupgewricht

9) Dijbeen

10) Kniegewricht met knieschijf

21) Schoudergewricht

22) Opperarmbeen

23) Ellebooggewricht

24) Spaakbeen en ellepijp

25) Kniegewricht met haakbeentje

26) Pijpbeen

27) Kogelgewricht met sesambeentjes

28) Kootbeen

29) Kroonbeen

30) Hoefbeen

11) Scheenbeen en kuitbeen

12) Spronggewricht

13) Pijpbeen

14) Kogelgewricht met sesambeentjes 15) Kootbeen

16) Kroonbeen

17) Hoefbeen

18) Rib

19) Borstbeen

20) Schouderblad

1) Strekpees

2) Pijpbeen

3) Kootbeen

4) Kroonbeen

5) Hoefbeen

6) Oppervlakkige buigpees

7) Diepe buigpees

8) Sesambeentjes van het kogelgewricht

9) Straalbeen

Even voorstellen

 

Linda Cruyff-Westerneng

 

Linda is geboren op 28 maart 1979 in Purmerend. Samen met haar man Martijn, hun twee dochters Amber en Jade en hun flatcoated retriever Flynn en twee katten Muis en Pluis woont ze daar nog steeds. Naast haar drukke leven met haar gezin en werk, heeft ze een passie voor de dressuursport.

 

Linda heeft medische biologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Na haar studie heeft zij een eerstegraads lesbevoegdheid biologie gehaald en geeft zij sinds 2002 les op het Don Bosco College in Volendam. Samen met haar collega Fred van der Putten heeft zij de opleiding 'International College for Research on Equine Osteopathy' gevolgd.

 

In september 2008 heeft ze de opleiding ‘Sportmasseur voor paarden’ van “Massage Hippique” afgerondl

In oktober 2012 is Linda begonnen met de 2 jarige Post HBO opleiding Focus on the Equine Spine (FES) en in juni 2014 met succes afgerond!

 

Focus on the Equine Spine is een internationale opleiding voor dierenartsen en fysiotherapeuten op het gebied van diagnostiek, behandeling en revalidatie van wervelkolomgerelateerde klachten bij het paard.

 

Bedrijfsgegevens:

Linda Cruyff Osteopathie en Chiropractie voor paarden

Lissabonhaven 55, 1448 KM Purmerend

tel: 06-53228311, email: linda@osteopaard.nl

IBAN NL81 RABO 0146 1988 40

BTW NL1914.91.494.B01

KvK 37145223

 

Tarieven

 

Osteopathie

Paard € 85,00 incl. 21% BTW per behandeling

 

Chiropractie

Paard € 85,00 incl. 21% BTW per behandeling

 

Massage

Paard € 50,00 incl. 21% BTW per behandeling

 

Dry Needling

Paard € 60,00 incl. 21% BTW per behandeling

 

Exclusief voorrijkosten. Indicatie voorrijkosten op aanvraag.

Verklarende woordenlijst

 

Anamnese

ondervraging

 

Circulatie

Omloop (bijvoorbeeld bloedsomloop).

 

Contra-indicatie

Tegenaanwijzing

 

Cranio-sacraal

Met betrekking to de schedel en heiligbeen.

 

Cranio-sacraaltechnieken

Het beïnvloeden van hersen- en ruggenmergvocht door middel van het zwellen en ontzwellen van de schedelbeenderen.

 

Deformiteit

Lokale of algemene afwijking van de normen

 

Fascia

Peesvlies dat spieren en organen bedekt en met elkaar verbind.

 

Fasciale technieken

"Zachte" techniek om spieren te beïnvloeden.

 

Fysieke

Lichamelijke

 

Hersenvlies

Stug omhulsel van de hersenen.

 

Holistisch

De leer van de werkzaamheid van een organisme in zijn totaliteit.

 

Jones technieken

Het beïnvloeden van de beweeglijkheid van een gewricht door het betrokken gewricht in de meest comfortabele houding te brengen (Position of Comfort).

 

Kogelgewricht

Zie skelet paardop de pagina 'anatomie paard', nummers 14 en 27.

 

Manipulaties

Snelle korte beweging om botstukken ten opzichte van elkaar te bewegen.

 

Manuele technieken

Bij deze technieken wordt geen gebruik gemaakt van instrumenten. Er wordt alleen met de handen gewerkt.

 

Mentale

Geestelijke

 

Mobiliteit

Beweeglijkheid van een gewricht.

 

Motiliteit

Eigen beweging van een orgaan.

 

Neurologie

Leer van de zenuwen en de organische zenuwziekten

 

Orthopedie

Tak van de geneeskunde die zich richt op het bewegingsapparaat

 

Osteopathie

Osteon betekent weefsel (os = bot) en Pathos betekent gevoel (sympathie).

 

Palperen

Geneeskundig zacht betasten of bevoelen

 

Pariëtaal

Tot de wand c.q. buitenkant behorend (botten/ spieren).

 

Probleemzones

De te behandelen gebieden.

 

Reboundtechnieken

Een bijzondere vorm van manipuleren.

 

Ruggemergvlies

Stug omhulsel van het ruggenmerg.

 

Spiertonus

Spierspanning

 

Symptoom

Ziekteverschijnsel.

 

Visceraal

Met betrekking tot de ingewanden/organen.

 

Viscerale technieken

"Zachte" techniek om ingewanden te beïnvloeden.

 

Vitaliteit

Levenskracht.

 

Wervelblokkade

Geen beweging tussen twee of meerdere wervels.

Algemene voorwaarden en behandelovereenkomst

 

Hieronder vindt u twee links. De eerste verwijst naar een .pdf bestand met de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een behandeling. De tweede link verwijst naar een .pdf bestand met de behandelovereenkomst voor de behandeling van uw paard.

 

Algemene voorwaarden

 

Behandelovereenkomst