Osteopaard.nl

Verklarende woordenlijst

 

Anamnese

ondervraging

 

Circulatie

Omloop (bijvoorbeeld bloedsomloop).

 

Contra-indicatie

Tegenaanwijzing

 

Cranio-sacraal

Met betrekking to de schedel en heiligbeen.

 

Cranio-sacraaltechnieken

Het beïnvloeden van hersen- en ruggenmergvocht door middel van het zwellen en ontzwellen van de schedelbeenderen.

 

Deformiteit

Lokale of algemene afwijking van de normen

 

Fascia

Peesvlies dat spieren en organen bedekt en met elkaar verbind.

 

Fasciale technieken

"Zachte" techniek om spieren te beïnvloeden.

 

Fysieke

Lichamelijke

 

Hersenvlies

Stug omhulsel van de hersenen.

 

Holistisch

De leer van de werkzaamheid van een organisme in zijn totaliteit.

 

Jones technieken

Het beïnvloeden van de beweeglijkheid van een gewricht door het betrokken gewricht in de meest comfortabele houding te brengen (Position of Comfort).

 

Kogelgewricht

Zie skelet paardop de pagina 'anatomie paard', nummers 14 en 27.

 

Manipulaties

Snelle korte beweging om botstukken ten opzichte van elkaar te bewegen.

 

Manuele technieken

Bij deze technieken wordt geen gebruik gemaakt van instrumenten. Er wordt alleen met de handen gewerkt.

 

Mentale

Geestelijke

 

Mobiliteit

Beweeglijkheid van een gewricht.

 

Motiliteit

Eigen beweging van een orgaan.

 

Neurologie

Leer van de zenuwen en de organische zenuwziekten

 

Orthopedie

Tak van de geneeskunde die zich richt op het bewegingsapparaat

 

Osteopathie

Osteon betekent weefsel (os = bot) en Pathos betekent gevoel (sympathie).

 

Palperen

Geneeskundig zacht betasten of bevoelen

 

Pariëtaal

Tot de wand c.q. buitenkant behorend (botten/ spieren).

 

Probleemzones

De te behandelen gebieden.

 

Reboundtechnieken

Een bijzondere vorm van manipuleren.

 

Ruggemergvlies

Stug omhulsel van het ruggenmerg.

 

Spiertonus

Spierspanning

 

Symptoom

Ziekteverschijnsel.

 

Visceraal

Met betrekking tot de ingewanden/organen.

 

Viscerale technieken

"Zachte" techniek om ingewanden te beïnvloeden.

 

Vitaliteit

Levenskracht.

 

Wervelblokkade

Geen beweging tussen twee of meerdere wervels.